Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Krawczyk
-
Wojciechowski
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Krawczyka
-
Wojciechowskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Krawczykowi
-
Wojciechowskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Krawczyka
-
Wojciechowskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Krawczykiem
-
Wojciechowskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Krawczyku
-
Wojciechowskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Krawczyku rzad.
-
Wojciechowski
Podstawa odmiany nazwiska Krawczyk

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Wojciechowski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Krawczyk-Wojciechowski: 64743 (kobiet: 33248, mężczyzn: 31495)
Krawczyk-Wojciechowski: 32325 (kobiet: 23, mężczyzn: 32302)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl