Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Kruse
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Krusego1), 3)
Kruse1)
Kruse’a2)
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Krusemu1), 3)
Kruse1)
Kruse’owi2)
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Krusego1), 3)
Kruse1)
Kruse’a2)
Narzędnik (razem z):(Janem)
Krusem1), 3)
Kruse1)
Kruse’em2)
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Krusem1), 3)
Kruse1)
Krusie2)
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Kruse1), 3)
Krusie2) rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Kruse

Odmianę tego nazwiska podano na podstawie reguł (wybierz właściwą dla twojego przypadku):

1) Taką odmianę mają rzeczowniki na -e, które:
  • mają pochodzenie niesłowiańskie
Podobnie odmienia się: Allende, Olisadebe
2) Taką odmianę mają rzeczowniki na -e, które:
  • mają pochodzenie niesłowiańskie
  • wymawia się bez końcówki -e
Podobnie odmienia się: Wilde, Gide
3) Taką odmianę mają rzeczowniki na -e (gdy nie zachodzą szczególne warunki)
Podobnie odmienia się: Hoppe, Linde


 
Tradycyjne żeńskie formy nazwiska
(współcześnie w zaniku)
Odojcowska:Krusówna
Odmężowska:Krusowa

Występowanie w bazie PESEL
Kruse: 31 (kobiet: 23, mężczyzn: 8)
Zobacz rozkład występowania tego nazwiska wg powiatów.

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl