Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Książek
-
Dowejko
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Książka
-
Dowejki
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Książkowi
-
Dowejce
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Książka
-
Dowejkę
Narzędnik (razem z):(Janem)
Książkiem
-
Dowejką
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Książku
-
Dowejce
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Książku rzad.
-
Dowejko
Podstawa odmiany nazwiska Książek

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Dowejko
Nazwiska na -ko mają odmianę żeńską (jak gdyby kończyły się na -ka).
Podobnie odmienia się: Kołodko


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Książek-Dowejko: 11548 (kobiet: 5922, mężczyzn: 5626)
Książek-Dowejko: 316 (kobiet: 162, mężczyzn: 154)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl