Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Kułak
-
Kułakowski
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Kułaka
-
Kułakowskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Kułakowi
-
Kułakowskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Kułaka
-
Kułakowskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Kułakiem
-
Kułakowskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Kułaku
-
Kułakowskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Kułaku rzad.
-
Kułakowski
Podstawa odmiany nazwiska Kułak
Taką odmianę mają rzeczowniki na -k, -g, -q
Podobnie odmienia się: Nowak, Maciąg

Podstawa odmiany nazwiska Kułakowski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Kułak-Kułakowski: 3028 (kobiet: 1575, mężczyzn: 1453)
Kułak-Kułakowski: 1959 (kobiet: 1, mężczyzn: 1958)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl