Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Kułakowski
-
Rupert
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Kułakowskiego
-
Ruperta
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Kułakowskiemu
-
Rupertowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Kułakowskiego
-
Ruperta
Narzędnik (razem z):(Janem)
Kułakowskim
-
Rupertem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Kułakowskim
-
Rupercie
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Kułakowski
-
Rupercie rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Kułakowski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Rupert
Taką odmianę maja nazwiska z twardo zakończonym tematem (bez dodatkowych, szczególnych warunków).
Podobnie odmienia się: Norwid, Gollob


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Kułakowski-Rupert: 1959 (kobiet: 1, mężczyzn: 1958)
Kułakowski-Rupert: 93 (kobiet: 49, mężczyzn: 44)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl