Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)
Poniżej przezentowana jest odmiana nazwiska: Kuśmierzówna

Mianownik (to jest):(Jan)
Kuśmierzówna
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Kuśmierzówny
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Kuśmierzównie
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Kuśmierzównę
Narzędnik (razem z):(Janem)
Kuśmierzówną
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Kuśmierzównie
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Kuśmierzówno rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Kuśmierzówna
Odojcowskie nazwiska kobiet z końcówką -ówna i odmężowskie z końcówkami -ina, -yna, tak jak i inne nazwiska kobiet i mężczyzn z takimi końcówkami, mają odmianę rzeczownikową.


 

Występowanie w bazie PESEL
Pączek nie występuje w bazie PESEL

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl