Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Kuc
-
Mikłaszewicz
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Kuca
-
Mikłaszewicza
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Kucowi
-
Mikłaszewiczowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Kuca
-
Mikłaszewicza
Narzędnik (razem z):(Janem)
Kucem
-
Mikłaszewiczem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Kucu
-
Mikłaszewiczu
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Kucu rzad.
-
Mikłaszewiczu rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Kuc
Taką odmianę mają rzeczowniki z końcówką stwardniałą
Podobnie odmienia się: Miłosz, Mickiewicz

Podstawa odmiany nazwiska Mikłaszewicz
Taką odmianę mają rzeczowniki na -icz


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Kuc-Mikłaszewicz: 8433 (kobiet: 4288, mężczyzn: 4145)
Kuc-Mikłaszewicz: 549 (kobiet: 293, mężczyzn: 256)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl