Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Kucharski
-
Neumann
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Kucharskiego
-
Neumanna
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Kucharskiemu
-
Neumannowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Kucharskiego
-
Neumanna
Narzędnik (razem z):(Janem)
Kucharskim
-
Neumannem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Kucharskim
-
Neumannie
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Kucharski
-
Neumannie rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Kucharski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Neumann
Taką odmianę maja nazwiska z twardo zakończonym tematem (bez dodatkowych, szczególnych warunków).
Podobnie odmienia się: Norwid, Gollob


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Kucharski-Neumann: 16232 (kobiet: 12, mężczyzn: 16220)
Kucharski-Neumann: 4271 (kobiet: 2234, mężczyzn: 2037)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl