Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Kulesza
-
Paciorek
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Kuleszy
-
Paciorka
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Kuleszy
-
Paciorkowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Kuleszę
-
Paciorka
Narzędnik (razem z):(Janem)
Kuleszą
-
Paciorkiem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Kuleszy
-
Paciorku
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Kuleszo rzad.
-
Paciorku rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Kulesza

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Paciorek
Taką odmianę mają rzeczowniki na -ek, które:
  • posiadają apelatyw z wymiennym e
Podobnie odmienia się: Kadłubek, Kurek


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Kulesza-Paciorek: 14350 (kobiet: 7312, mężczyzn: 7038)
Kulesza-Paciorek: 4171 (kobiet: 2100, mężczyzn: 2071)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl