Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Anna)
Kwiatkowska
Dopełniacz (brak nam):(Anny)
Kwiatkowskiej
Celownik (gratulujemy):(Annie)
Kwiatkowskiej
Biernik (zapraszamy):(Annę)
Kwiatkowską
Narzędnik (razem z):(Anną)
Kwiatkowską
Miejscownik (pamiętamy o):(Annie)
Kwiatkowskiej
Wołacz (O, ty!):(Anno)
Kwiatkowska
Podstawa odmiany nazwiska Kwiatkowska

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP. 
Forma męska nazwiska:Kwiatkowski

Występowanie w bazie PESEL
Kwiatkowska: 34395 (kobiet: 34383, mężczyzn: 12)
Zobacz rozkład występowania tego nazwiska wg powiatów.

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl