Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Lesiak
-
Lipiński
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Lesiaka
-
Lipińskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Lesiakowi
-
Lipińskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Lesiaka
-
Lipińskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Lesiakiem
-
Lipińskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Lesiaku
-
Lipińskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Lesiaku rzad.
-
Lipiński
Podstawa odmiany nazwiska Lesiak

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Lipiński

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Lesiak-Lipiński: 6907 (kobiet: 3547, mężczyzn: 3360)
Lesiak-Lipiński: 12187 (kobiet: 6, mężczyzn: 12181)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl