Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Lipka
-
Wszołczyk
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Lipki
-
Wszołczyka
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Lipce
-
Wszołczykowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Lipkę
-
Wszołczyka
Narzędnik (razem z):(Janem)
Lipką
-
Wszołczykiem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Lipce
-
Wszołczyku
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Lipko rzad.
-
Wszołczyku rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Lipka
Taką odmianę mają rzeczowniki na -ka

Podstawa odmiany nazwiska Wszołczyk
Taką odmianę mają rzeczowniki na -k, -g, -q


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Lipka-Wszołczyk: 8022 (kobiet: 4143, mężczyzn: 3879)
Lipka-Wszołczyk: 11 (kobiet: 11, mężczyzn: 0)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl