Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)
Uwaga: Czy na pewno chodzi Ci o nazwisko mężczyzny?

Mianownik (to jest):(Jan)
Męcina
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Męciny
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Męcinie
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Męcinę
Narzędnik (razem z):(Janem)
Męciną
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Męcinie
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Męcino rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Męcina
Odojcowskie nazwiska kobiet z końcówką -ówna i odmężowskie z końcówkami -ina, -yna, tak jak i inne nazwiska kobiet i mężczyzn z takimi końcówkami, mają odmianę rzeczownikową.
Podobnie odmienia się: Zarębina, Karenina, Sapieżyna, Kucówna


 
Tradycyjne żeńskie formy nazwiska
(współcześnie w zaniku)
Odojcowska:Męcinianka
Odmężowska:Męcinina

Występowanie w bazie PESEL
Męcina: 494 (kobiet: 248, mężczyzn: 246)
Zobacz rozkład występowania tego nazwiska wg powiatów.

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl