Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Małkowski
-
Wieczorek
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Małkowskiego
-
Wieczorka
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Małkowskiemu
-
Wieczorkowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Małkowskiego
-
Wieczorka
Narzędnik (razem z):(Janem)
Małkowskim
-
Wieczorkiem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Małkowskim
-
Wieczorku
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Małkowski
-
Wieczorku rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Małkowski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Wieczorek

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Małkowski-Wieczorek: 2902 (kobiet: 3, mężczyzn: 2899)
Małkowski-Wieczorek: 51757 (kobiet: 26535, mężczyzn: 25222)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl