Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Anna)
Malinowska
Dopełniacz (brak nam):(Anny)
Malinowskiej
Celownik (gratulujemy):(Annie)
Malinowskiej
Biernik (zapraszamy):(Annę)
Malinowską
Narzędnik (razem z):(Anną)
Malinowską
Miejscownik (pamiętamy o):(Annie)
Malinowskiej
Wołacz (O, ty!):(Anno)
Malinowska
Podstawa odmiany nazwiska Malinowska

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP. 
Forma męska nazwiska:Malinowski

Występowanie w bazie PESEL
Malinowska: 24511 (kobiet: 24509, mężczyzn: 2)
Zobacz rozkład występowania tego nazwiska wg powiatów.

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl