Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Malinowski
-
Pesta
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Malinowskiego
-
Pesty
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Malinowskiemu
-
Peście
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Malinowskiego
-
Pestę
Narzędnik (razem z):(Janem)
Malinowskim
-
Pestą
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Malinowskim
-
Peście
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Malinowski
-
Pesto rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Malinowski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Pesta
Taką odmianę mają rzeczowniki na -sta


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Malinowski-Pesta: 23011 (kobiet: 19, mężczyzn: 22992)
Malinowski-Pesta: 1218 (kobiet: 611, mężczyzn: 607)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl