Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Malinowski
-
Wójcik
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Malinowskiego
-
Wójcika
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Malinowskiemu
-
Wójcikowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Malinowskiego
-
Wójcika
Narzędnik (razem z):(Janem)
Malinowskim
-
Wójcikiem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Malinowskim
-
Wójciku
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Malinowski
-
Wójciku rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Malinowski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Wójcik

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Malinowski-Wójcik: 23011 (kobiet: 19, mężczyzn: 22992)
Malinowski-Wójcik: 100246 (kobiet: 51361, mężczyzn: 48885)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl