Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Marciniak
-
Dróżdż
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Marciniaka
-
Dróżdża
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Marciniakowi
-
Dróżdżowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Marciniaka
-
Dróżdża
Narzędnik (razem z):(Janem)
Marciniakiem
-
Dróżdżem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Marciniaku
-
Dróżdżu
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Marciniaku rzad.
-
Dróżdżu rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Marciniak

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Dróżdż
Taką odmianę mają rzeczowniki z końcówką stwardniałą
Podobnie odmienia się: Miłosz, Mickiewicz


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Marciniak-Dróżdż: 38483 (kobiet: 19771, mężczyzn: 18712)
Marciniak-Dróżdż: 6951 (kobiet: 3554, mężczyzn: 3397)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl