Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Mazurkiewicz
-
Dubieński
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Mazurkiewicza
-
Dubieńskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Mazurkiewiczowi
-
Dubieńskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Mazurkiewicza
-
Dubieńskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Mazurkiewiczem
-
Dubieńskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Mazurkiewiczu
-
Dubieńskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Mazurkiewiczu rzad.
-
Dubieński
Podstawa odmiany nazwiska Mazurkiewicz

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Dubieński
Nazwiska zakończone na -i mają odmianę przymiotnikową.


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Mazurkiewicz-Dubieński: 16840 (kobiet: 8683, mężczyzn: 8157)
Mazurkiewicz-Dubieński: 98 (kobiet: 0, mężczyzn: 98)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl