Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Melone
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Melonego1), 3)
Melone1)
Melone’a2)
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Melonemu1), 3)
Melone1)
Melone’owi2)
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Melonego1), 3)
Melone1)
Melone’a2)
Narzędnik (razem z):(Janem)
Melonem1), 3)
Melone1)
Melone’em2)
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Melonem1), 3)
Melone1)
Melonie2)
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Melone1), 3)
Melonie2) rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Melone

Odmianę tego nazwiska podano na podstawie reguł (wybierz właściwą dla twojego przypadku):

1) Taką odmianę mają rzeczowniki na -e, które:
  • mają pochodzenie niesłowiańskie
Podobnie odmienia się: Allende, Olisadebe
2) Taką odmianę mają rzeczowniki na -e, które:
  • mają pochodzenie niesłowiańskie
  • wymawia się bez końcówki -e
Podobnie odmienia się: Wilde, Gide
3) Taką odmianę mają rzeczowniki na -e (gdy nie zachodzą szczególne warunki)
Podobnie odmienia się: Hoppe, Linde


 
Tradycyjne żeńskie formy nazwiska
(współcześnie w zaniku)
Odojcowska:Melonówna
Odmężowska:Melonowa

Występowanie w bazie PESEL
Melone: 2 (kobiet: 1, mężczyzn: 1)
Zobacz rozkład występowania tego nazwiska wg powiatów.

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl