Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Michalik
-
Jankowski
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Michalika
-
Jankowskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Michalikowi
-
Jankowskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Michalika
-
Jankowskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Michalikiem
-
Jankowskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Michaliku
-
Jankowskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Michaliku rzad.
-
Jankowski
Podstawa odmiany nazwiska Michalik

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Jankowski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Michalik-Jankowski: 17523 (kobiet: 8999, mężczyzn: 8524)
Michalik-Jankowski: 33680 (kobiet: 25, mężczyzn: 33655)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl