Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Michalik
-
Kurczak
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Michalika
-
Kurczaka
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Michalikowi
-
Kurczakowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Michalika
-
Kurczaka
Narzędnik (razem z):(Janem)
Michalikiem
-
Kurczakiem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Michaliku
-
Kurczaku
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Michaliku rzad.
-
Kurczaku rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Michalik

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Kurczak
Taką odmianę mają rzeczowniki na -k, -g, -q
Podobnie odmienia się: Nowak, Maciąg


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Michalik-Kurczak: 17523 (kobiet: 8999, mężczyzn: 8524)
Michalik-Kurczak: 849 (kobiet: 412, mężczyzn: 437)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl