Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Michalik
-
Molski
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Michalika
-
Molskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Michalikowi
-
Molskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Michalika
-
Molskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Michalikiem
-
Molskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Michaliku
-
Molskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Michaliku rzad.
-
Molski
Podstawa odmiany nazwiska Michalik

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Molski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Michalik-Molski: 17523 (kobiet: 8999, mężczyzn: 8524)
Michalik-Molski: 1049 (kobiet: 0, mężczyzn: 1049)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl