Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Michułka
-
Tran
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Michułki
-
Trana
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Michułce
-
Tranowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Michułkę
-
Trana
Narzędnik (razem z):(Janem)
Michułką
-
Tranem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Michułce
-
Tranie
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Michułko rzad.
-
Tranie rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Michułka
Taką odmianę mają rzeczowniki na -ga, -ka
Podobnie odmienia się: Osóbka, Kuropieska, Religa

Podstawa odmiany nazwiska Tran
Taką odmianę maja nazwiska z twardo zakończonym tematem (bez dodatkowych, szczególnych warunków).
Podobnie odmienia się: Norwid, Gollob


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Michułka-Tran: 395 (kobiet: 200, mężczyzn: 195)
Michułka-Tran: 112 (kobiet: 75, mężczyzn: 37)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl