Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Nadolny
-
Zawadowicz
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Nadolnego
-
Zawadowicza
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Nadolnemu
-
Zawadowiczowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Nadolnego
-
Zawadowicza
Narzędnik (razem z):(Janem)
Nadolnym
-
Zawadowiczem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Nadolnym
-
Zawadowiczu
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Nadolny
-
Zawadowiczu rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Nadolny
Nazwiska słowiańskie zakończone na -y mają odmianę przymiotnikową.
W mianowniku (i wołaczu) lm w przypadku nazwisk o postaci przymiotnika należy raczej używać formy przymiotnikowej (np. Mały - Mali), a w przypadku nazwisk różnych od przymiotników końcówki -owie (np. Gajcy - Gajcowie).
WSPP wręcz tak nakazuje.
Podobnie odmienia się: Ściegienny, Czerny

Podstawa odmiany nazwiska Zawadowicz
Taką odmianę mają rzeczowniki na -icz


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Nadolny-Zawadowicz: 2515 (kobiet: 62, mężczyzn: 2453)
Nadolny-Zawadowicz: 312 (kobiet: 170, mężczyzn: 142)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl