Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Anna)
Nowak
-
Hałas
Dopełniacz (brak nam):(Anny)
Nowak
-
Hałas
Celownik (gratulujemy):(Annie)
Nowak
-
Hałas
Biernik (zapraszamy):(Annę)
Nowak
-
Hałas
Narzędnik (razem z):(Anną)
Nowak
-
Hałas
Miejscownik (pamiętamy o):(Annie)
Nowak
-
Hałas
Wołacz (O, ty!):(Anno)
Nowak
-
Hałas
Podstawa odmiany nazwiska Nowak
Wszystkie nazwiska kobiet nie kończące się na -a są nieodmienne.
Podobnie odmienia się: Dudziak, Rodowicz

Podstawa odmiany nazwiska Hałas
Wszystkie nazwiska kobiet nie kończące się na -a są nieodmienne.
Podobnie odmienia się: Dudziak, Rodowicz 

Występowanie w bazie PESEL
Nowak-Hałas: 208026 (kobiet: 106925, mężczyzn: 101101)
Nowak-Hałas: 4141 (kobiet: 2142, mężczyzn: 1999)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl