Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Nowak
-
Klemiński
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Nowaka
-
Klemińskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Nowakowi
-
Klemińskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Nowaka
-
Klemińskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Nowakiem
-
Klemińskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Nowaku
-
Klemińskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Nowaku rzad.
-
Klemiński
Podstawa odmiany nazwiska Nowak

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Klemiński
Nazwiska zakończone na -[scz]ki mają odmianę przymiotnikową.


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz).



 

Występowanie w bazie PESEL
Nowak-Klemiński: 208026 (kobiet: 106925, mężczyzn: 101101)
Nowak-Klemiński: 62 (kobiet: 0, mężczyzn: 62)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl