Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Olejnik
-
Sienkiewicz
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Olejnika
-
Sienkiewicza
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Olejnikowi
-
Sienkiewiczowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Olejnika
-
Sienkiewicza
Narzędnik (razem z):(Janem)
Olejnikiem
-
Sienkiewiczem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Olejniku
-
Sienkiewiczu
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Olejniku rzad.
-
Sienkiewiczu rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Olejnik

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Sienkiewicz

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Olejnik-Sienkiewicz: 16966 (kobiet: 8637, mężczyzn: 8329)
Olejnik-Sienkiewicz: 11465 (kobiet: 5988, mężczyzn: 5477)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl