Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Anna)
Omilianiukówna
Dopełniacz (brak nam):(Anny)
Omilianiukówny
Celownik (gratulujemy):(Annie)
Omilianiukównie
Biernik (zapraszamy):(Annę)
Omilianiukównę
Narzędnik (razem z):(Anną)
Omilianiukówną
Miejscownik (pamiętamy o):(Annie)
Omilianiukównie
Wołacz (O, ty!):(Anno)
Omilianiukówno rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Omilianiukówna
Odojcowskie nazwiska kobiet z końcówką -ówna i odmężowskie z końcówkami -ina, -yna, tak jak i inne nazwiska kobiet i mężczyzn z takimi końcówkami, mają odmianę rzeczownikową.
Podobnie odmienia się: Zarębina, Karenina, Sapieżyna, Kucówna


 
To może być forma odojcowska od:Omilianiuk

Występowanie w bazie PESEL
Omilianiukówna nie występuje w bazie PESEL

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl