Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Ozga
-
Michalski
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Ozgi
-
Michalskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Ozdze
-
Michalskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Ozgę
-
Michalskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Ozgą
-
Michalskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Ozdze
-
Michalskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Ozgo rzad.
-
Michalski
Podstawa odmiany nazwiska Ozga
Taką odmianę mają rzeczowniki na -ga, -ka
Podobnie odmienia się: Osóbka, Kuropieska, Religa

Podstawa odmiany nazwiska Michalski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Ozga-Michalski: 5076 (kobiet: 2608, mężczyzn: 2468)
Ozga-Michalski: 26717 (kobiet: 40, mężczyzn: 26677)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl