Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Anna)
Pakuła
-
Borowiec
Dopełniacz (brak nam):(Anny)
Pakuły
-
Borowiec
Celownik (gratulujemy):(Annie)
Pakule
-
Borowiec
Biernik (zapraszamy):(Annę)
Pakułę
-
Borowiec
Narzędnik (razem z):(Anną)
Pakułą
-
Borowiec
Miejscownik (pamiętamy o):(Annie)
Pakule
-
Borowiec
Wołacz (O, ty!):(Anno)
Pakuło rzad.
-
Borowiec
Podstawa odmiany nazwiska Pakuła
Taką odmianę mają rzeczowniki twardotematowe na -a
Podobnie odmienia się: Sikora, Zagłoba, Wałęsa, Gołota

Podstawa odmiany nazwiska Borowiec
Wszystkie nazwiska kobiet nie kończące się na -a są nieodmienne.
Podobnie odmienia się: Dudziak, Rodowicz 

Występowanie w bazie PESEL
Pakuła-Borowiec: 9027 (kobiet: 4591, mężczyzn: 4436)
Pakuła-Borowiec: 9494 (kobiet: 4865, mężczyzn: 4629)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl