Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Anna)
Parzonczanka
Dopełniacz (brak nam):(Anny)
Parzonczanki
Celownik (gratulujemy):(Annie)
Parzonczance
Biernik (zapraszamy):(Annę)
Parzonczankę
Narzędnik (razem z):(Anną)
Parzonczanką
Miejscownik (pamiętamy o):(Annie)
Parzonczance
Wołacz (O, ty!):(Anno)
Parzonczanko rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Parzonczanka
Taką odmianę mają rzeczowniki na -ga, -ka
Podobnie odmienia się: Osóbka, Kuropieska, Religa


 
To może być forma odojcowska od:Parzonka

Występowanie w bazie PESEL
Parzonczanka nie występuje w bazie PESEL

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl