Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Pawłowski
-
Pluta
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Pawłowskiego
-
Pluty
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Pawłowskiemu
-
Plucie
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Pawłowskiego
-
Plutę
Narzędnik (razem z):(Janem)
Pawłowskim
-
Plutą
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Pawłowskim
-
Plucie
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Pawłowski
-
Pluto rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Pawłowski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Pluta

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Pawłowski-Pluta: 27136 (kobiet: 11, mężczyzn: 27125)
Pawłowski-Pluta: 15736 (kobiet: 7995, mężczyzn: 7741)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl