Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Pawliczek
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Pawliczka
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Pawliczkowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Pawliczka
Narzędnik (razem z):(Janem)
Pawliczkiem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Pawliczku
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Pawliczku rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Pawliczek
W nazwiskach niemających odpowiedników wśród rzeczowników pospolitych o zachowaniu lub opuszczeniu e w przypadkach zależnych decyduje tradycja odmiany.
Tu prezentuje się tylko formy z wymiennym e (najczęściej spotykane).


 
Tradycyjne żeńskie formy nazwiska
(współcześnie w zaniku)
Odojcowska:Pawliczkówna
Odmężowska:Pawliczkowa

Występowanie w bazie PESEL
Pawliczek: 1355 (kobiet: 686, mężczyzn: 669)
Zobacz rozkład występowania tego nazwiska wg powiatów.

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl