Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Pieniążek
-
Odrowąż
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Pieniążka
-
Odrowąża
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Pieniążkowi
-
Odrowążowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Pieniążka
-
Odrowąża
Narzędnik (razem z):(Janem)
Pieniążkiem
-
Odrowążem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Pieniążku
-
Odrowążu
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Pieniążku rzad.
-
Odrowążu rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Pieniążek

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Odrowąż

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Pieniążek-Odrowąż: 4106 (kobiet: 2146, mężczyzn: 1960)
Pieniążek-Odrowąż: 391 (kobiet: 226, mężczyzn: 165)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl