Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Pikiel
-
Bittner
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Pikla
Pikiela
-
Bittnera
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Piklowi
Pikielowi
-
Bittnerowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Pikla
Pikiela
-
Bittnera
Narzędnik (razem z):(Janem)
Piklem
Pikielem
-
Bittnerem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Piklu
Pikielu
-
Bittnerze
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Piklu rzad.
Pikielu rzad.
-
Bittnerze rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Pikiel
Nazwiska na -iel, które mają odpowiedniki wśród rzeczowników pospolitych z wymiennym ie, maja odmianę analogiczną (zalecane przez WSPP) lub zachowują ie w odmianie.
Podobnie odmienia się: Figiel, Węgiel, Dzięgiel

Podstawa odmiany nazwiska Bittner
W nazwiskach niemających odpowiedników wśród rzeczowników pospolitych o zachowaniu lub opuszczeniu e w przypadkach zależnych decyduje tradycja odmiany
Podobnie odmienia się: Bober, Meissner


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Pikiel-Bittner: 137 (kobiet: 62, mężczyzn: 75)
Pikiel-Bittner: 643 (kobiet: 359, mężczyzn: 284)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl