Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Piszczek
-
Śniegowski
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Piszczka
-
Śniegowskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Piszczkowi
-
Śniegowskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Piszczka
-
Śniegowskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Piszczkiem
-
Śniegowskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Piszczku
-
Śniegowskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Piszczku rzad.
-
Śniegowski
Podstawa odmiany nazwiska Piszczek
Taką odmianę mają rzeczowniki na -ek, które:
  • posiadają apelatyw z wymiennym e
Podobnie odmienia się: Kadłubek, Kurek

Podstawa odmiany nazwiska Śniegowski
Nazwiska zakończone na -i mają odmianę przymiotnikową.
Podobnie odmienia się: Kowalski, Dali


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Piszczek-Śniegowski: 5468 (kobiet: 2714, mężczyzn: 2754)
Piszczek-Śniegowski: 439 (kobiet: 0, mężczyzn: 439)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl