Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Piszczek
-
Jajo
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Piszczka
-
Jaja
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Piszczkowi
-
Jajowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Piszczka
-
Jaja
Narzędnik (razem z):(Janem)
Piszczkiem
-
Jajem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Piszczku
-
Jaju
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Piszczku rzad.
-
Jajo
Podstawa odmiany nazwiska Piszczek
Taką odmianę mają rzeczowniki na -ek, które:
  • posiadają apelatyw z wymiennym e
Podobnie odmienia się: Kadłubek, Kurek

Podstawa odmiany nazwiska Jajo
Taką odmianę mają rzeczowniki na -lo, -jo, -yo
Podobnie odmienia się: Utrillo, Tulo, Gajo


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Piszczek-Jajo: 5468 (kobiet: 2714, mężczyzn: 2754)
Piszczek-Jajo: 32 (kobiet: 14, mężczyzn: 18)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl