Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Plichta
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Plichty
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Plichcie
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Plichtę
Narzędnik (razem z):(Janem)
Plichtą
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Plichcie
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Plichto rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Plichta
Taką odmianę mają rzeczowniki twardotematowe na -a
Podobnie odmienia się: Sikora, Zagłoba, Wałęsa, Gołota


 
Tradycyjne żeńskie formy nazwiska
(współcześnie w zaniku)
Odojcowska:Plichcianka
Odmężowska:Plichcina

Występowanie w bazie PESEL
Plichta: 5635 (kobiet: 2836, mężczyzn: 2799)
Zobacz rozkład występowania tego nazwiska wg powiatów.

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl