Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)
Poniżej przezentowana jest odmiana nazwiska: Podolak

Mianownik (to są):(Anna i Jan)
Podolakowie
Podolacy pot.
Dopełniacz (brak nam):(Anny i Jana)
Podolaków
Celownik (gratulujemy):(Annie i Janowi)
Podolakom
Biernik (zapraszamy):(Annę i Jana)
Podolaków
Narzędnik (razem z):(Anną i Janem)
Podolakami
Miejscownik (pamiętamy o):(Annie i Janie)
Podolakach
Wołacz (O, wy!):(Anno i Janie)
Podolakowie
Podolacy pot.
formy deprecjatywne (M./W.):(te)
Podolaki
Podstawa odmiany nazwiska Podolak
Taką odmianę mają rzeczowniki na -k, -g, -q
Podobnie odmienia się: Nowak, Maciąg


 
Tradycyjne żeńskie formy nazwiska
(współcześnie w zaniku)
Odojcowska:Podolakówna
Odmężowska:Podolakowa

Występowanie w bazie PESEL
NOVAKOWA: 2923 (kobiet: 1434, mężczyzn: 1489)
Zobacz rozkład występowania tego nazwiska wg powiatów.

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl