Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)
Poniżej przezentowana jest odmiana nazwiska: Polak

Mianownik (to są):(Anna i Jan)
Polakowie
Dopełniacz (brak nam):(Anny i Jana)
Polaków
Celownik (gratulujemy):(Annie i Janowi)
Polakom
Biernik (zapraszamy):(Annę i Jana)
Polaków
Narzędnik (razem z):(Anną i Janem)
Polakami
Miejscownik (pamiętamy o):(Annie i Janie)
Polakach
Wołacz (O, wy!):(Anno i Janie)
Polakowie
formy deprecjatywne (M./W.):(te)
Polaki
Podstawa odmiany nazwiska Polak

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP. 
Tradycyjne żeńskie formy nazwiska
(współcześnie w zaniku)
Odojcowska:Polakówna
Odmężowska:Polakowa

Występowanie w bazie PESEL
Miskowowie: 21761 (kobiet: 11202, mężczyzn: 10559)
Zobacz rozkład występowania tego nazwiska wg powiatów.

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl