Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Polak
-
Chmielewski
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Polaka
-
Chmielewskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Polakowi
-
Chmielewskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Polaka
-
Chmielewskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Polakiem
-
Chmielewskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Polaku
-
Chmielewskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Polaku rzad.
-
Chmielewski
Podstawa odmiany nazwiska Polak

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Chmielewski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Polak-Chmielewski: 21761 (kobiet: 11202, mężczyzn: 10559)
Polak-Chmielewski: 17346 (kobiet: 2, mężczyzn: 17344)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl