Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Polak
-
Filipiak
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Polaka
-
Filipiaka
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Polakowi
-
Filipiakowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Polaka
-
Filipiaka
Narzędnik (razem z):(Janem)
Polakiem
-
Filipiakiem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Polaku
-
Filipiaku
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Polaku rzad.
-
Filipiaku rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Polak

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Filipiak

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Polak-Filipiak: 21761 (kobiet: 11202, mężczyzn: 10559)
Polak-Filipiak: 11503 (kobiet: 5847, mężczyzn: 5656)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl