Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Polak
-
Grudziński
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Polaka
-
Grudzińskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Polakowi
-
Grudzińskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Polaka
-
Grudzińskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Polakiem
-
Grudzińskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Polaku
-
Grudzińskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Polaku rzad.
-
Grudziński
Podstawa odmiany nazwiska Polak

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Grudziński

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Polak-Grudziński: 21761 (kobiet: 11202, mężczyzn: 10559)
Polak-Grudziński: 3086 (kobiet: 3, mężczyzn: 3083)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl