Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Polak
-
Kuchta
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Polaka
-
Kuchty
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Polakowi
-
Kuchcie
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Polaka
-
Kuchtę
Narzędnik (razem z):(Janem)
Polakiem
-
Kuchtą
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Polaku
-
Kuchcie
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Polaku rzad.
-
Kuchto rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Polak

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Kuchta
Taką odmianę mają rzeczowniki twardotematowe na -a
Podobnie odmienia się: Sikora, Zagłoba, Wałęsa, Gołota


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Polak-Kuchta: 21761 (kobiet: 11202, mężczyzn: 10559)
Polak-Kuchta: 8304 (kobiet: 4161, mężczyzn: 4143)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl