Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Polakow
-
Stepanow
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Polakowa
-
Stepanowa
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Polakowowi
-
Stepanowowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Polakowa
-
Stepanowa
Narzędnik (razem z):(Janem)
Polakowem
-
Stepanowem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Polakowie
-
Stepanowie
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Polakowie rzad.
-
Stepanowie rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Polakow
Taką odmianę mają rzeczowniki na -b, -p, -w, -f, -m (gdy nie zachodzą szczególne warunki)
Podobnie odmienia się: Gollob

Podstawa odmiany nazwiska Stepanow
Taką odmianę mają rzeczowniki na -b, -p, -w, -f, -m (gdy nie zachodzą szczególne warunki)
Podobnie odmienia się: Gollob


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Polakow-Stepanow: 71 (kobiet: 38, mężczyzn: 33)
Polakow-Stepanow: 63 (kobiet: 32, mężczyzn: 31)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl