Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Polakowski
-
Czerniaków
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Polakowskiego
-
Czerniakowa
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Polakowskiemu
-
Czerniakowowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Polakowskiego
-
Czerniakowa
Narzędnik (razem z):(Janem)
Polakowskim
-
Czerniakowem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Polakowskim
-
Czerniakowie
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Polakowski
-
Czerniakowie rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Polakowski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Czerniaków

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Polakowski-Czerniaków: 1588 (kobiet: 6, mężczyzn: 1582)
Polakowski-Czerniaków: 5 (kobiet: 3, mężczyzn: 2)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl