Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Polakowski
-
Woźniak
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Polakowskiego
-
Woźniaka
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Polakowskiemu
-
Woźniakowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Polakowskiego
-
Woźniaka
Narzędnik (razem z):(Janem)
Polakowskim
-
Woźniakiem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Polakowskim
-
Woźniaku
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Polakowski
-
Woźniaku rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Polakowski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Woźniak

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Polakowski-Woźniak: 1588 (kobiet: 6, mężczyzn: 1582)
Polakowski-Woźniak: 88811 (kobiet: 45285, mężczyzn: 43526)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl