Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Prus
-
Szczerski
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Prusa
-
Szczerskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Prusowi
-
Szczerskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Prusa
-
Szczerskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Prusem
-
Szczerskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Prusie
-
Szczerskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Prusie rzad.
-
Szczerski
Podstawa odmiany nazwiska Prus
Taką odmianę maja nazwiska z twardo zakończonym tematem (bez dodatkowych, szczególnych warunków).
Podobnie odmienia się: Norwid, Gollob

Podstawa odmiany nazwiska Szczerski
Nazwiska zakończone na -i mają odmianę przymiotnikową.
Podobnie odmienia się: Kowalski, Dali


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Prus-Szczerski: 6908 (kobiet: 3574, mężczyzn: 3334)
Prus-Szczerski: 122 (kobiet: 0, mężczyzn: 122)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl