Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Przybysz
-
Jasek
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Przybysza
-
Jaska
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Przybyszowi
-
Jaskowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Przybysza
-
Jaska
Narzędnik (razem z):(Janem)
Przybyszem
-
Jaskiem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Przybyszu
-
Jasku
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Przybyszu rzad.
-
Jasku rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Przybysz

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Jasek
W nazwiskach niemających odpowiedników wśród rzeczowników pospolitych o zachowaniu lub opuszczeniu e w przypadkach zależnych decyduje tradycja odmiany.
Tu prezentuje się tylko formy z wymiennym e (najczęściej spotykane).
Podobnie odmienia się: Buzek


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Przybysz-Jasek: 14344 (kobiet: 7301, mężczyzn: 7043)
Przybysz-Jasek: 3447 (kobiet: 1761, mężczyzn: 1686)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl